Програма "Фінансовий облік-1" у Вінниці

 
    Програма «Фінансовий облік-1» дає необхідне уявлення про систему обліку і звітності, базових принципах внутрішнього контролю для різних аспектів господарської діяльності підприємства, а також підстав фінансового аналізу.

    Вона заснована на МСФЗ, і в даний час в ній використовуються дуже корисні дані.

    Вартість навчання на 2021 рік 4 200 грн.

    Програма курсу:
 • Концепції та принципи фінансового обліку по МСФО.
 • Елементи фінансового звіту.
 • Обліковий цикл. План рахунків. Облік нарахування.
 • Поточні активи: грошові кошти та їх еквіваленти.
 • Поточні активи: рахунок до отримання.
 • Облік ТМЗ.
 • Основні засоби.
 • Нематеріальні активи.
 • Тимчасова вартість грошей. Облік оренди.
 • Визнання доходу і витрати.
 • Облік інвестицій. Фінансові інструменти.
 • Умовні події. Наступні події.
 • Коригування помилок.
 • Облік зобов'язань.
 • Облік акціонерного капіталу.
 • Облік податку на прибуток.
 • Звіт про рух грошових коштів.
 • Наслідки змін курсів валют.
 • Розкриття фінансового звіту. Нерозподілений прибуток.
 • Застосування робочих таблиць.
   
Проводиться реєстрація слухачів на курс Фінансовий облік за програмою CAP!
    Хочете записатися на курс?
Надіслати заявку, заповнити її в електронному вигляді
та надіслати за адресою vedavin2014@gmail.com


© 2024 СуперДовідка. Всі права під захистом.