Відновлення бухгалтерського обліку в Вінниці

    Головна мета відновлення бухгалтерії полягає в тому, щоб привести документи підприємства у відповідність до вимог законодавства.

    Відновлення обліку проводиться в три етапи:
  1. Первинний аналіз наявних документів і електронних баз. Виявлення відсутніх документів, перевірка наявних, на законність і правильність оформлення.
  2. Відновлення та обробка документів, відсутність яких було виявлено на першому етапі, виправлення виявлених помилок.
  3. Формування регістрів бухгалтерського обліку та всієї звітності.
    Податковий облік базується на бухгалтерському, невід'ємною частиною процедури відновлення бухгалтерського обліку - є і відновлення податкового обліку. Що призведе до складання та подання уточнених (або основних) податкових декларацій і виправлених форм бухгалтерської звітності у відповідні організації. Така процедура здійснюється для мінімізації негативних фінансових наслідків при перевірці контролюючими органами.

    Правильно налагоджений бухгалтерський і податковий облік у Вашій компанії дозволить Вам зосередитися на своєму бізнесі.
© 2024 СуперДовідка. Всі права під захистом.