Фінансовий аналіз, бюджетування і планування у Вінниці

 
    В сьогоднішніх умовах роботи і бізнесу взагалі завданням номер один є необхідність постановки управлінського обліку і бюджетування на основі комплексної системи планування, обліку, контролю активів і прибутків.

    Український центр "ВЄДА" пропонує реалізувати все це завдяки проведенню ряду заходів:
  • Аналізу фінансового стану підприємства;
  • Оцінка результатів фінансової діяльності;
  • Виявлення чинників що зумовили успіхи і невдачі;
  • Планування та прогнозування подальшої діяльності підприємства;
  • Контроль виконання бюджету.
    Специфіка нашої роботи, її гнучкість і індивідуальність в підході до кожного замовника, дозволяє провести, як комплексний (глобальний) набір бізнес-процесів, так і роботи у вузькій, окремої складової фінансового результату (наприклад, аналіз витрат).

    Результати діяльності в минулих періодах часто служать хорошим індикатором майбутніх результатів діяльності.

    Фінансовий аналіз покаже, якими активами володіє компанія, які зобов'язання повинні бути погашені, який стан грошових коштів, скільки позикових коштів у компанії по відношенню до власного капіталу і наскільки розумний розмір запасів і дебіторської заборгованості, тощо

    Знання результатів діяльності компанії в минулі періоди і поточний стан часто буває важливим для досягнення такої прибутковості, яка компенсувала б ризики, тому що чим вище ризик, тим вище прибутковість, необхідна в якості компенсації.

    Однак, рідко буває, коли цифри самі по собі щось означають. Важлива їх взаємозв'язок з іншими цифрами або їх зміни.

    І цей зв'язок фінансових показників допоможуть Вам відстежити і прокоментувати фахівці Компанії "ВЄДА".
© 2024 СуперДовідка. Всі права під захистом.